718 Views

Chia sẻ những dòng code

 

Khóa Học lập trình cơ bản C/C++ từ A-Z cho sinh viên mới bắt đầu:

Liên hệ:  https://www.facebook.com/tvnghiemit

Bạn sẽ học được gì

Có kiến thức nền tảng vững chắc về ngôn ngữ C/C++ thông qua những kiến thức lý thuyết và bài tập thực hành
Sử dụng thư viện STL thành thạo cũng như kĩ thuật lập trình hàm.
Kiến thức lập trình đủ để xây dựng phần mềm từ ý tưởng đến thành phẩm hoàn thiện
Nhanh chóng thành thạo ngôn ngữ C/C++ với các kiểu dữ liệu mảng, con trỏ, kiểu cấu trúc… những kiến thức không thể không biết khi học C/C++
Biết sử dụng kỹ thuật đệ quy để giải quyết bài toán phức tạp.
Thiết kế, xây dựng, thử nghiệm và gỡ lỗi (design, implement, test, and debug).
Có đủ kiến thức nền tảng cơ bản về C/C++ để bạn tiếp tục tự học thêm ngôn ngữ này hoặc

 

0: Game cube run

Link Tải : Kích vào đây

01: Link Phần mềm DEV C++ :

Link tải Phần mềm :=>  Kích để tải phần mềm

2: Game 2d

link tải : https://gitlab.com/nghiemit/game2d

3: Game mini ai là triệu phú ReactJS :

link tải : https://gitlab.com/nghiemit/ailatrieuphureact

4: code move mouse face :

link tải: https://gitlab.com/nghiemit/movemouseface

5: Chúc mừng sinh nhật troll :

link tải https://gitlab.com/nghiemit/chucmungsn

 

6: Vẽ ngôi sao bằng C++

Kết quả:

 

7: game tuổi thơ:

link tải   https://github.com/nghiemit/game

8: Code trái tim tặng người yêu :

link tải: Kích để tải

9: Hover Cart info :

link : Kích để tải code 

Vẽ tam giác cân bằng C++ :

 

Tính S(n) = 1 + 2 + 3 + … + n Bằng C

Liệt kê tất cả các “ước số” của số nguyên dương n Bằng C

 

Tính tổng tất cả các “ ước số” của số nguyên dương n Bằng C

Tìm ước số lẻ lớn nhất của số nguyên dương n. Ví dụ n = 100 ước lẻ lớn nhất là 25

Cho số nguyên dương n. Kiểm tra xem n có phải là số chính phương hay không

 

Viết hàm đếm số lượng số nguyên tố nhỏ hơn 100 trong mảng

Viết hàm tìm 1 vị trí mà giá trị tại vị trí đó là giá trị nhỏ nhất trong mảng 1 chiều các số nguyên

Đang cập nhập thêm ….. !

Mến tôi mới vào đọc đúng không nè .. !! Thế hãy nhắn tin cho tôi đi Hoặc bình luận bên dưới nhé

DMCA.com Protection Status